GEMENSKAP I FOKUS

Hässleholms Allmänna Idrottssällskap har, sedan starten 1945, utvecklat och inspirerat ungdomar att träna friidrott. För oss är det viktigt med gemenskapen, att var och en kan utvecklas utifrån sina egna målsättningar. Vi tycker det är roligt om du också vill träna med oss och vi hälsar dig välkommen till klubben.

För dig som är ny och vill känna på hur det är att träna så är du välkommen att vara med några gånger utan att du behöver betala medlemsavgift och binda dig för en längre tid. Under sommarhalvåret, från april t.o.m oktober, tränar vi på vår fina Göingevallen som vi disponerar fr.o.m hösten 2007. Under vinterhalvåret tränar vi lika regelbundet och detta sker i olika hallar i Hässleholm, ungdomsgruppen och äldre tränar även i Tyrehallen.

Träningarna bygger på att vi ska ha roligt tillsammans och att vi långsiktigt bygger upp teknik och styrka. Deltagande i tävlingar kan vara en inspirationskälla för en del – medan andra föredrar att endast jämföra och utmana sig själv i resultaten.

VÄRDEGRUNDER FÖR HAIS

 1. Därför finns vi till:
 • Vi ska främja och utveckla friidrotten, göra den tillgänglig för alla.
 • Föreningen skall stimulera bredd-, barn- och ungdomsverksamhet likväl som elitverksamhet samt verka för utbredning av spontanfriidrott.
 1. Detta står vi för:
 • Glädje och gemenskap är starka drivkrafter att idrotta. Vi vill bedriva all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mer.
 • Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska vara med utifrån sina förutsättningar.
 1. Demokrati och Delaktighet innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.
 1. Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att alla håller sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.
 1. Vi arbetar framåt för att:
 • Erbjuda elitsatsning
 • Behålla medlemmar efter att deras aktiva karriär är slut, t ex ledare och andra roller i föreningen.
 • Att kunna ta hand om alla som vill börja träna friidrott.
 • Ett starkt positivt laddat varumärke, väl känt i närområdet och vara en attraktiv samarbetspartner till företagen.
 • Hålla nationella tävlingar
 • Erbjuda träning året runt i anpassa och attraktiva anläggningar.
 • Erbjuda engagerade och kompetenta tränare på alla nivåer samt ledar- och tränarutveckling.

STYRELSEN 2021

HAIS styrelse sammanträder första söndagen i månaden kl. 12:00, förutom i december då det blir den 2: söndagen . Om du önskar kontakt med någon i styrelsen skickas en e-post till info@hais.info så hjälper vi dig rätt.

Ordförande: Elo Johannesen
Vice ordförande: Susanne Persson
Sekreterare: Sofie Bertilsson
Kassör: Leo Johannesen
Ledamot: Sven Törnqvist
Suppleant: Malin Fröier
Suppleant: Jonas Davidsson
Adjungerad: Gabriella Dunemark