MEDLEMS- OCH TRÄNINGSAVGIFTER

Avgifterna betalas per kalenderår.

MEDLEMSAVGIFTER

Enskilt medlemskap: 250 kr.
Familjemedlemskap: 600 kr per år (barn ingår upp till och med 18 år.)

TRÄNINGSAVGIFTER

Ett träningstillfälle/vecka 300:-
Två träningstillfälle/vecka 600:-
Tre träningstillfälle eller fler 900:-

Juniorer: 900 kr
Juniorer medel/lång: 600 kr

TÄVLINGSANMÄLAN

Anmälningar till tävlingar på annan ort ska göras genom föreningen. Anmälan skickas via e-post till anmalan@hais.info senast dagen före sista anmälningsdagen enligt inbjudan. Anmälan efter denna tid medför extra avgifter vilka betalas av den aktive.

Tävlingar och information om dessa hittas i tävlingskalendern på friidrott.se samt skanefriiidrott.org.
Även på övriga distriktsförbunds hemsidor finns det information om tävlingar.

Ange tävlingens namn som ämne och skriv sedan enligt exemplet nedan.

Ämne: HAIS-spelen

Meddelande:
Nils Nilsson -93
P10 Kula 5,30
P14 60m 6,89

STARTAVGIFTER

Arenatävlingar

# Föreningen bekostar anmälningsavgifter till av SFIF sanktionerade tävlingar inom Sverige, under förutsättning att den aktive har betalat medlemsavgift, representerar HAIS vid tävlingen samt genomfört sina funktionärsuppdrag under året.

# Antalet grenstarter per tävling som föreningen bekostar är begränsat till 3 per dag, 5 på två dagar eller 6 på tre dagar.
Undantag: Prova-På Tävlingar, som riktar sig de allra yngsta, (6-9- åringar)
Vid dessa tävlingar, tävlar man i många grenar per dag, föreningen bekostar hela anmälningsavgiften.

# Vid efteranmälan bekostar den aktive själv den del som överstiger ordinarieanmälningsavgift, anmälan görs dock som vanligt.

# Vid efteranmälan som görs av aktiv samt betalas på tävlingsplatsen, ersätter föreningen ordinarieanmälningsavgiften mot uppvisat kvitto. Kvittot skickas till kassören senast 31/12 samma år.

# Avanmälan som inte har föranletts av sjukdom eller skada bekostas av den aktive.

Långlopp

# Föreningen bekostar anmälningsavgifter till av SFIF sanktionerade tävlingar inom Sverige, under förutsättning att den aktive har betalat medlemsavgift, representerar HAIS vid loppet samt genomfört sina funktionärsuppdrag under året.

# Begränsningar: ersättning utgår med 200 kr/lopp, max 10 lopp per år.
barn/ungdomar upp till 16 år ingen begränsning gällande antal lopp.

# För att ersättning ska utgå, ska kvitto/underlag där det framgår vem som startat samt att man representerat HAIS, skickas till kassören senast 31/12 samma år.
(Policy 2016-09-25)