FUNKTIONÄRSPOLICY

Hässleholms Allmänna Idrottssällskaps funktionärspolicy
(20211024)

Allas insats behövs
!
Våra friidrottsarrangemang är roliga och består av en massa roliga och viktiga funktioner. Det är lika viktigt att ribban ligger på rätt höjd, det finns vatten till löparna, att vindmätningen fungerar, man kan efteranmäla sig, att friidrottsförbundet får in korrekt information, som att vara tävlingsledare.
Allting sker i en miljö där våra aktiva ständigt utvecklas och växer som människor. Arrangemangen skapar en härligt go klubbkänsla och en fin gemenskap mellan alla medlemmar.

Hur mycket måste jag ställa upp?

Vi har ännu i stort sett bara utomhus arrangemang, även om det förekommer mindre enklare
inomhustävlingar.
Från och med det året den aktive fyller 14år, så ska man göra två funktionärsuppdrag. Dessa kommer att vara på Kalvinknatet och Hässleholmsloppet. Det blir av enklare karaktär och aldrig ensam. Föräldrarna ska utöver det bidra själva på två arrangemang. Är den aktive under 14år, så ska man tillsammans med sina föräldrar vara funktionärer på två arrangemang. Vi har två arrangemang som kräver lite extra, det är Vårkampen och HAISspelen, Vi anser att ett av funktionärsuppdragen ska vara på något av dessa. HAISspelen pågår under 2,5 dag. Här haft vi haft besök av den yttersta världseliten, bla senaste OSguldmedaljören i manliga höjdhoppet. Bara möjligheten att få se sådana aktiva på Göingevallen borde locka att få vara med som funktionär.

Det är ens eget ansvar att byta funktionärsuppdrag med någon annan aktiv eller förälder och att meddela detta till grenledaren och den funktionärsansvarige, INTE TILL TRÄNAREN.
Datumen för tävlingarna kommer att stå i god tid på hemsidan. Vi kommer också påminna via mejl och bjuda in till några tillfällen med utbildning för funktionärer och grenledare. Viktigt att ni ombesörjer att vi har rätt mailadresser till er så att ni får information i god tid.

Om man jämför med andra föreningar så hamnar vi i det lägre antalet funktionärsuppdrag som vi anser man skall vara med på under året.


Väl mött under året på våra härliga arrangemang!

/ Styrelsen och arrangemangsansvariga