Text från USEK kommer här inom kort.

Ungdomssektionen finns till för dig som är medlem i HAIS och är upp till och med 25 år.
Ungdomssektionen styrelse består av glada, engagerade ungdomar mellan 13-25 år.
Vi arbetar aktivt mot vår sektions mål och försöker göra roliga saker med sektionens styrelsen,
men framför allt för våra barn och ungdomar i
föreningen.